lørdag 23. november 2013

Skal det være et mødrehygienekontor?

Statuen av Katti Anker Møller ved Fredrikstad bibliotek

Her forleden dag benyttet jeg finværet til å gjøre bot for mine biblioteksynder. Utenfor biblioteket møtte jeg en dame med sine meningers mot, men jeg lot være å hilse altfor blidt på henne. Hun så ikke ut til å ha noe imot at jeg forstyrret henne, men folk kan jo finne på å undre seg litt om man hilser en statue.

I anledning stemmerettsjubileet, fant jeg det nemlig betimelig å stoppe opp ved statuen av Katti Anker Møller (1868-1945), Fredrikstad store kvinnesaksforkjemper. Fruen på Thorsø herregård har ikke blitt plukket ut til å være en av de såkalte «fire store» kvinnesaksforkjemperne som blir fremhevet i dette jubileumsåret, men hun fortjener definitivt også oppmerksomhet!

Det er blitt hevdet at hun var den av feministene fra pionertiden som fikk utrettet mest. Visste du for eksempel at hun var opphavskvinnen til dagens ordning med barnetrygd? I 1919 presenterte hun fenomenet morslønn, og dette ble til slutt gjennomført året etter hennes død i form av barnetrygden. Da hadde hun allerede fått gjennomslag for de «Castbergske barnelover» sammen med svogeren Johan Castberg. Mange har nok hørt om disse lovene i skolens historietimer, men ikke alle vet at de i stor grad beskrives som hennes verk.


I Gyldendals nye konversasjonsleksikon fra 1948 beskrives hun slik: «Møller, Cathrine (Katti) Anker (1868-1945), forkjemper for kvinnesaken. Tok initiativet til opprettelsen av hjem for ugifte mødre (1902), kommunale fødehjem (1917), mødrehygienekontorer (1923). Reiste 1915 kravet om adgang til abortus provocatus.» Utvilsomt en driftig og engasjert kvinne med stor gjennomslagskraft, men også med tanker som samfunnet ikke var modent for ennå.

Med sin borgerlige bakgrunn hadde hun et godt nettverk og bedre muligheter for å få gjennomslag for tankene sine enn de fleste, men mange av hennes forslag skapte ikke så rent lite forargelse og motstand i det borgerlige samfunnet. Sigrid Undset var en av hennes sterkeste motstandere. Det var ikke bare abort som var for kontroversielt for mange i hennes samtid. Derfor søkte hun støtte der hun kunne finne den. Arbeiderkvinnebevegelsen ga for eksempel hjelp og støtte i opprettelsen av det første mødrehygienekontoret. Mødrehygienekontorene skulle blant annet gi kvinner kunnskap om barnebegrensning, spedbarnstell og ernæring, i tillegg til at man både kunne kjøpe og få preventive midler.

Katti Anker Møller fikk gjennomført mye i løpet av sin levetid og lå langt forut for sin tid på mange områder. Vi ser også at mange av hennes tanker, som samfunnet den gang ikke var modent for, har fått gjennomslag i samfunnet i dag og i stor grad blir ansett som naturlige oppgaver for det offentlige helsevesenet. Katti Anker Møller var en sann pioner!

---

Vil du vite mer om Katti Anker Møller, gir nettversjonen av Norsk biografisk leksikon en solid og lett tilgjengelig innføring.

En mer spennende tilnærming til Katti Anker Møllers liv får du ved å ta deg en tur på Fredrikstad bibliotek lørdag 30. november kl. 13.00. Da forteller historiker og forfatter Elisabeth Lønnå om henne.

 
Kilder:

-          Store norske leksikon, 1991

-          Gyldendals nye konversasjonsleksikon, 1948

-          Norsk biografisk leksikon ( http://nbl.snl.no/Katti_Anker_M%C3%B8ller/utdypning )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar